Kunstzinnige therapie

Bij ArtAbintus kunt u terecht voor een unieke combinatie van diverse methoden. Deze met betrekking tot aanbrengen van een uitgebalanceerde hoeveelheid aan energie in het fysieke en energetische lichaam en bevordert het algemeen welzijn.

Bij deze therapie staat tekenen, schilderen, collages maken  of boetseren centraal.

Het zijn allemaal prachtige middelen om naar buiten te brengen wat er onderhuids in u leeft.

Juist dat wat nog niet onder woorden gebracht kon worden, wordt als vanzelfsprekend zichtbaar en tastbaar.

 

Tekenen en schilderen als therapie

Als eerst wordt er een intakegesprek gehouden. Hierin onderzoeken we samen de knelpunten met behulp van eenvoudige, gerichte tekenoefeningen.

Stap voor stap maken de tekeningen en onze gesprekken meer duidelijk waar u nu staat, hoe u terugkijkt en wat u eigenlijk wil.

Het doel is dat knelpunten zichtbaar worden en dus hanteerbaar. Opgehoopte emoties kunnen op een veilige manier geuit worden en een plaats krijgen.

Door deze knelpunten op papier te zetten door het te het tekenen, kleuren of schilderen kunt  u ontspannen en komt u weer terug bij uzelf. Aan het einde evalueren we de sessie aan de hand van uw:

  • Ervaringen
  • Emoties
  • Gedachten

Door deze punten te benoemen worden zij gekoppeld naar uw levenssituatie. Vervolgens spreken wij af hoe u deze inzichten zelf kunt toepassen in het dagelijks leven.

 

Voor wie

Iedereen die een aanleiding ziet om aan zichzelf te werken, en daarin begeleiding zoekt, kan kunstzinnige therapie volgen bij ArtAbintus. Dit kan zijn omdat u een lichamelijke klacht of ziekte, een burn-out of aanhoudende stress heeft. Daarnaast voor diegene die relatieproblemen hebben, een scheiding ondergaan, het verlies van een dierbare willen verwerken. Kortom, u bent altijd welkom!

Kunstzinnige Therapie